Национално дружество "Традиция" е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили и в силите за вътрешна сигурност по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. Основните цели на Дружеството са: издирване, съхраняване и популяризиране на националните традиции във въоръжените сили и в силите за вътрешна сигурност.

Основният предмет на дейност е осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, за издирване и колекциониране на разрешените от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили и силите за вътрешна сигурност.

Регионален клон „Карлово – Сопот” на Национално дружество „Традиция” е учреден на 16.10.2010 г. в град Сопот.

Новоучредената структура е утвърдена с решение на Общото събрание на дружеството на 30.10.2010 г. и обединява членове от градовете Карлово, Сопот и Клисура.